Tesis Güvenlik Sistemleri

Tesis Güvenlik Sistemleri

Tesis Güvenlik Sistemleri

Tesis Güvenlik Sistemleri

5020 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan ya da bulunması muhtemel gizlilik derecesi yüksek bilgi, belge, proje ve ekipmanın fiziki güvenliğinin sağlanması adına tesisin bulunduğu yer ve çevre koşullarıyla maruz kalması muhtemel iç ve dış tehditlerin dikkate alınarak projelendirilmiş koruma önlemleridir.

Buna ek olarak NATO ile ilgili faaliyetleri bulunan kurum ve kuruluşların da Tesis Güvenlik Belgesi alma zorunluluğu vardır.